+468 35 35 99 info@romaniteams.com

Romaniteams

An Romaniteams kendas buten vaver manuscha trustal terne romane boxeri. Men ham manuscha kai; trenari, arrangeri, funktioneri, drabbengere/doktori, juristi ta nina manuscha kai experti pala maro Svediko romani historija. Kettanes ham je positivno soralopa an i ternengre jiben/djivdipa. Vrian o boxing sikras men i terne romane tchava i tcheja je feder ta sasto jibnako drom. An maro projekto hi men nina o tchatcho romani historija telo fokus, kai hun te/ka avela pukardo vrian purane dokumenti. O glanduno projektoskro sillo hi pala i ternengro sikavepa ta sportako kerepa. Romaniteams hun te nina/vi ka kerela aktiviteti i ternenge i ternentsa te lena patchepa pala o glanduno tchiro/anglunipa, ta te len latche veljkrepa/izboripa pengre jibnake/djivdipnaske droma.
Läs mer om projektet & arvsfonden här

[insta-gallery id=”1″]

contact us

Project managment

+ 46 (0)8 35 35 99