+468 35 35 99 info@romaniteams.com

FrantzWagner-Sällskapet är en del av projektet Romaniteams 

Genom våra olika aktiviteter kommer utöver de aktivas insatser, historiska personer, levnadsöden och händelser från den svensk-romska historien att uppmärksammas på olika sätt. Detta som ett led i att ge de romska ungdomarna såväl som övriga deltagare ett annat förhållande, en historiskt relevant och mer nyanserad bild av den svensk-romska historien. Genom att synliggöra den unika svensk-romska kulturen kan vi sätta landets historiska romska population och romska historia i en rättvisande kontext, som en del av Sverige och svenskt kulturarv.


Om FrantzWagner-Sällskapet:

 

Frantzwagner Sällskapet stiftades 2013 i Helsingborg av ättlingar till Peter Frantzwagner eller Frenswegener. Frantzwagner invandrade via Danmark till Sverige via Skåne under slutet på 1600-talet. En mycket stor del av dagens romanifolk är på något sätt ättling till Frantzwagner och hans närmsta familj.

Vi verkar för att bevara det språkliga och kulturella arvet från våra anfäder.

Vi verkar för att bevara och sprida en nyanserad bild av vår rättmätiga historia.

Vi verkar för att revitalisera svensk romani. 

Vi verkar för att vi såsom egen grupp inom den nationella minoriteten romer ska ges möjlighet att åtnjuta våra språkliga och kulturella rättigheter. Rättigheter som vi har genom Europarådets ramkonvention om skydd för minoriteter, den Europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk samt gällande minoritetslagstiftningen.

Vårt arbete grundar sig på källor – fakta, historiska dokument och forskning. Vårt språkliga revitaliseringsarbete grundar sig i muntliga uppgifter från de våra och språkvetenskapliga metoder.

För mera information om sällskapet