+468 35 35 99 info@romaniteams.com

                   

Romaniteams är ett utvecklingsprojekt med Stockholm-Gotlands boxningsförbund som huvudman 


Projektet verkar med ekonomiskt stöd från allmänna Arvsfonden. Satsningen är treårig och pågår fram till sommaren 2022. Projektets intension är att deltagarna i Romaniteams i framtiden ska kunna fungera som en instans som romska idrottsutövare oavsett idrott ska kunna vända sig till för att kunna få stöd och råd. Genom samarbeten med andra projekt och idrottsföreningar så vill projektet skapa en rik kunskapsbank att hämta goda exempel ifrån.


Romaniteams och Allmänna Arvsfondens programförklaring:


”Projektet syftar till att stärka romska ungdomars hälsa, självförtroende och självbild genom boxningsträning. Inom ramen för projektet ska idrottsledare, föräldrar och ungdomar med kunskap och erfarenhet av hur boxningsträningen kan bli till ett stöd genom studieåren verka. Projektet kommer att brett rekrytera romska ungdomar till boxningens föreningsliv och genom träning, gemenskap och studiestöd skapa förutsättningar för positiva utvecklingsspiraler. Projektet ska höja statusen på utbildning hos målgruppen och även ge en relevant och nyanserad bild av den svensk-romska historien.”

Läs mer om projektet här.

Projektledning:

Micke Bohl 

har agerat projektledare för ett antal uppmärksammade och tillika mycket uppskattade ungdomsprojekt, företrädesvis på Södermalm; Maria Sommarklubb, Kulturföreningen Maria (ordförande), Medborgarhusets utåtriktade kulturverksamhet (tillsammans med Cirkus cirkör). Inge Johanson, professor emeritus (SU) och Micke har tillsammans utarbetat en framgångsrik metodik/manual som fortbildningsmaterial för yrkesgrupper som arbetar med barn i behov av särskilt stöd.

Micke har lett flera internationella projekt, där de mera medialt kända är Ship to Bosnia och Erebu. Hans profession har även gett honom en lång erfarenhet av att arbeta med unga romer och deras familjer. Han är en erfaren idrottsledare och har sedan 1975 ägnat sig åt kampsport, de första åren som boxare sedan som Kung fu utövare, där han idag innehar svart bälte.

Raymond Husac 

är verksam både som tränare och tävlingsarrangör och är sekreterare i Västergötlands boxningsförbund. Ray driver utöver det två boxningsklubbar och är mannen bakom Europas största amatör herrturnering King of the Ring och Golden Girl, världens största amatör damturnering.

2017 fick han priset som årets ledare av Svenska boxningsförbundet för sina insatser för tjejboxningen i Sverige. En viktig pusselbit i den sociala satsningen på målgruppen är King of the Ring och Golden Girls årliga träningsläger, där ungdomar möts, umgås och tränar ihop. För den bredare publiken är Raymond mera känd som upphovsmannen bakom serierna i Good Girl Art, där bland annat Sagan om Isfolket har blivit en etablerad del av den nutida konsthistorien.  

Jan Ottosson 

är ordförande i Stockholm-Gotlands Boxningsförbund, styrelseledamot och ledare i boxningsklubben Narva samt AIBA licensierad Supervisor(tävlingsledare). Jans insatser för boxningen i Sverige har gjort honom till en känd och mycket uppskattad profil i dessa sammanhang. Han har en livslång erfarenhet av att arbeta med romska frågor och var bland annat med och drev igenom minoritetsproppen i slutet av 1990-talet, Romskt kulturcentrum 2001-2009 och har på senare år varit aktiv i arbetet med Riksdagsmännens nätverk för romernas rättigheter.

I egenskap av stödperson, familjehem och handledare vid praktiktjänster har Jan hjälpt många unga romer till en ordnad tillvaro. Han har dessutom en mångårig erfarenhet som ledare och distriktsombudsman inom Unga örnar. Jan har innehaft politiska uppdrag i fullmäktige, i social respektive barn och utbildningsnämnd. Miljöarbetare på fler sätt än ett…

Sandra Attermo 

har en lång och gedigen boxningskarriär bakom sig, vilket bland annat resulterat i två mästartitlar i de Ugandiska boxningsmästerskapen. Hon är i Uganda ett kvartal per år och har genom åren skaffat sig en unik kompetens i avseende den Afrikanska kvinnliga boxningsscenen. Hennes engagemang på den afrikanska kontinenten innefattar även olika projekt med focus på mikrolån.

Hon är kassör i SGBF och har en fullgjord examen på Stockholm School of Economics. Sandra har varit engagerad i projekt med ensamkommande i DIF Boxning. Utöver sin karriär i boxningssammanhang så har Sandra även haft tävlingsframgångar i Moutain bike. 

Sunita Memetovic 

är advokat och arbetar på Advokatfirman Ericksson & Häggquist i Uppsala. Sunita har en gedigen erfarenhet från arbete med mänskliga rättigheter och den romska frågan. Hon har ingått i referensgruppen för romsk inkludering , en satsning från kulturdepartementet, arbetat med hedersrelaterad våld och förtryck samt föreläst för offentliga sektorn bl.a. åklagarmyndigheten om juridiken kopplad till romska frågan. Sunita är även en del av Romani Studies program med inriktning på juridik. Sunita är dubbel världsmästare i karate och har i sitt värv ett stort fokus på barn och ungdomar i den romska gruppen. 

Jon Pettersson 

är ordförande i Frantzwagner Sällskapet och är utbildad vid Europarådet i Strassburg 1993. Sedan 2013 är han tillförordnad romsk sakkunnig vid regeringskansliet.  Jon verkar idag som konsult och håller då såväl föredrag som utbildningar för främst tjänstepersoner rörande minoritetsfrågor kopplat till historia. Jon räknas idag som en av landets ledande i forskningssammanhang gällande den svensk-romska historien. I denna egenskap verkade han som utbildare för landet första romska brobyggare vid Södertörns högskola 2014.

Jon har även arbetat som modersmålslärare i romani chib. I hans löpande översättningsuppdrag till romani har han under de senaste tre åren översatt ett femtiotal barnprogram för UR, skolverkets läromedel, e-böcker samt en mängd andra textmaterial. Idrottsligt sett så har han en bakgrund i thaiboxning där han verkat som tränare för barn och ungdomar i en av Helsingborgs utsatta stadsdelar.

contact us

Project managment

+ 46 (0)8 35 35 99