+468 35 35 99 info@romaniteams.com

Nu inleder vi ett samarbete med Vivallaskolan(se artikel), initialt i syfte att få igång några av skolans ”hemmasittare”. Vi börjar med frukost och sedan boxningsträning för att sedan fylla på med både hemspråk och ordinarie undervisning i kärnämnena. Ansvarig för projektet är Muhamed Sabani. Vi hoppas även kunna utveckla ett samarbete med det lokala biblioteket(https://www.regionorebrolan.se/sv/Om-regionorebrolan/Nationella-minoriteter/)
, Gipsy Queens(https://sv-se.facebook.com/gipsyqueens.orebro), kommunen(https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/sa-arbetar-vi-med/manskliga-rattigheter/manskliga-rattighetsdagar.html) samt Simon sportklubb(https://www.simonsk.se/start/?ID=62621).

BK Kelly har genom sin populära verksamhet tangerat bristningsgränsen för vad lokalerna klarar av. Genom gemensamma ansträngningar, med hjälp av bland annat RF-SISU i Örebro så söker klubben just nu i samarbete med Romaniteams nya och bättre lämpade lokaler. Vill du stödja verksamheten eller har tips om lokaler så hör genast av dig till BK Kellys Chefstränare Stefan Nordin, telefon 070/877 75 62