+468 35 35 99 info@romaniteams.com

I ett statligt finansierat projekt undersöker Stadsmuseet under 2020 och 2021 de nationella minoriteternas liv och livsvillkor i staden historiskt och i samtiden. Arbetet utgår från samtidsdokumentation och forskning.

Tornedalingar, judar, samer, sverigefinnar och romer har alla lång historia i Stockholm. Det har lämnat spår i kulturarvsinstitutionernas samlingar och arkiv. Sällan är det emellertid gruppernas egna röster som representerats. Material har skapats av myndigheter, forskare, journalister och konstnärer. Men det finns också bilder, fotografier, föremål och dokument som kan berätta de nationella minoriteternas historia ur andra perspektiv. Ofta saknas dock kunskapen och kontexten. Berättelser som sätter tidigare insamlat material i sammanhang fattas. De senaste årtiondena har många museer strävat efter att ge plats till grupper som har osynliggjorts eller skildrats stereotypt, för att skapa förutsättningar att berätta utifrån egna perspektiv.

Bildrafik: Göran Berselius, Stadsmuseet i Stockholm

Läs mera här