+468 35 35 99 info@romaniteams.com

Genom afroinfluenser från den kubanska Rumban utvecklades Flamencon i de romska kvarteren och gränderna i Andalusien under 1800-talet till Rumba Flamenca. Riktig romsk Rumba Flamenca grundar sig alltid på en stark andlig och fysisk gemenskap mellan musiker, dansare och åskådare. Det är gitarristerna som följer dansaren och inte tvärtom. När både musiker, dansare och publik är förlorade i musiken och dansen möjliggörs ibland uppgåendet – ”duenden”, flamencons speciella intensiva stämning och inlevelse, ”en mystisk kraft som alla känner men ingen filosof har lyckats förklara.” Rumba Flamenca-dansen har vissa ursprung i Katalonien, speciellt i de centrala delarna av Barcelona, där romer framförde Rumba Catalana vid tidpunkten för den här genreens blomstrande popularitet. Dansen improviserades med framstående höft- och axelrörelser, mer sinligt än hos andra stilar av flamencodanserna.