+468 35 35 99 info@romaniteams.com

Som ni nu vet så kommer vi att genomföra Romaniteams och SGBF;s träningsläger i sommar. Vi har tvingats göra stora avsteg från den ursprungliga planeringen vilket innebär att lägret endast kommer att ha deltagare från stockholmsregionen, det blir inga övernattningar och istället för ett i princip obegränsat antal deltagare dagtid har vi satt ett tak på 30 stycken. Alla dessa åtgärder har vidtagits för att kunna genomföra lägret på ett säkert sätt utifrån den rådande Corona-situationen i Sverige.

Vi har även gjort en mängd olika förändringar för att alla andra ute i övriga landet i alla fall ska kunna delta fast på ett litet nytt och annorlunda sätt. Gruppen som ansvarar för lägret består av Ray och Sandra från Romaniteams samt Juliana och Linda från Botkyrka BK. Vi väntar även svar från England ,där en förfrågan gått ut till en av de främsta att delta via länk. Och det är just det som är vår kontring! Alla som vill kommer att kunna delta inom ramarna för sin klubbverksamhet och via videolänk med lägret och dess partners.
Vi kommer att kontakta alla klubbar som ingår i Romaniteams nätverk och tillsammans med dessa se över hur och var ett sådant deltagande skulle kunna ske på bästa sätt. Vi kan ta ett exempel fast i det här fallet ifrån Uganda där Sandra Attermo för tillfället befinner sig. Hon kommer att delta i lägret via länk med en grupp tjejboxare från Uganda. Vad de behöver är att bjuda in deltagarna, ha en plats att träna på samt möjligheter till att delta via en skärm. Det som funkar i Uganda som har lockdown funkar också över hela Sverige och i andra länder som Romaniteams har kontakt med. Vi kommer även att genomföra ett par seminarier och en utbildning via länk.
Under nästa vecka kommer vi med mera information kring detta läger samt med information kring killarnas läger den 13-14 juni?
                                                                                                                                                            Trevlig helg❤️✊?
/Romaniteams