+468 35 35 99 info@romaniteams.com

Nästa år så är det 50 år sedan romernas internationella dag den 8 April instiftades till minne av den första romska världskongressen som hölls i London (7–12 april) 1971. På grund av den svåra situationen i Sverige och resten av världen beslutade vi för några veckor sedan att ställa in firandet av den 8 April på Botkyrka Boxningsklubb. Romaniteams aktiviteter har pågått på olika plan och på olika sätt den senaste tiden. Vad det gäller träningen så har denna skett individuellt både hemma och på andra platser samt på ett säkert sätt i mindre grupper utomhus. Några av våra samarbetspartners har haft sina klubbar helt stängda. Skolarbetet har oxå fått anpassas på nya sätt för våra unga och för en del har detta gått alldeles utmärkt emedan andra har haft det svårare. Oron för våra äldre och de i andra riskgrupper har varit stor hos oss alla och vi har därför gjort allt för att anpassa vardagen och våra verksamheter för att skydda dessa.

Vi började denna högtidliga dag den 8 April 2020 med att lägga ned lite blommor i ett lokalt vattendrag intill en över 800 år gammal gran. Denna ceremoni är ett sätt för oss att hedra våra gamla och de förfäder som redan lämnat oss. Våren är på väg och vi hoppas att denna för med sig både nytt framtidshopp och en kraftig lindring av den förödande pandemin.

/Romaniteams?

En Romaniteamsboxare ger aldrig upp…?