+468 35 35 99 info@romaniteams.com

I en serie av inspirationsvideor så kommer Romaniteams framledes att ge lite olika glimtar från våra aktiva ute i landet, från våra krigare ute i parkerna, i skogen och hemmen…men vi låter mästaren, The Gypsy King själv få inleda! Det är svåra tider för alla över hela världen, livet precis som träningen måste hitta nya vägar för att vardagen skall kunna upprätthållas på ett värdigt sätt! Vi måste skydda våra äldre till varje pris, men vi måste också ge våra unga en möjlighet att fortsätta att utvecklas, att ha både kraft och styrka att få behålla sina drömmar och visioner om framtiden. Det är en svår balansakt för oss alla inblandade just nu i Romaniteams men vi är också därför kanske lite extra stolta över den kreativitet som pågår över landet till trots mot de rådande omständigheterna?vi alla ledare i Romaniteams kommer att ta ett fortsatt stort ansvar för att att lägga grunderna till den framtid som just nu har satts i karantän!

Tyson Fury…respect❤️