+468 35 35 99 info@romaniteams.com

Ett nytt nummer av den oerhört intressanta tidsskriften Drabbrikan är på gång i dagarna. Tidsskriften ges ut av FrantzWagner-Sällskapet, som är en del av projektet Romaniteams. Vi har redan idag fått tillgång till ledaren och väljer därför att publicera denna redan nu;

Kära vänner,

Som vi alla känner till så har vår omvärldssituation förändrats drastiskt under den senaste tiden i och med den coronapandemi som grasserar över hela världen. Att oroa sig för någonting som inte syns och som man kan dra på sig nästan var som helst är i allra högsta grad en ny upplevelse. En upplevelse som vi mer än gärna skulle slippa. Alla drabbas vi på olika sätt och i detta tänker vi främst på alla våra äldre och de av oss som har olika underliggande sjukdomar. Vad vi förstått av alla och ibland motstridiga uppgifter så löper just de risk att drabbar mycket hårt. Om vi ska blicka ut över läget från vår position så är det liksom för alla andra en bekymrande bild vi ser, för att uttrycka oss milt. Inte minst är det en oerhörd påfrestning att inte kunna umgås med och träffa sina nära och kära.

Vår verksamhet möter också ett och annat hinder. Exempelvis hade vi vårt årsmöte inplanerat i helgen. Det krävdes mycket vridande och vändande runt hur vi skulle kunna anordna årsmötet. Ingen sade sig vara villig att delta fysiskt och när vi undersökte hur vi skulle kunna hålla årsmötet via Skype fann vi ut att det inte skulle bli bra. Särskilt då det begränsade hur många som faktiskt kunde delta. Dessutom fungerade det oerhört dåligt när vi testade det, vilket i och för sig inte är så konstigt då halva befolkningen verkar sitta hemma och använda nätet för fullt. Allt resulterade i att vi genomförde ett formellt möte med ett mindre antal av våra mest engagerade deltagare. När vår första ordförande av privata skäl begärde att få frånträda styrelsen i mitten av 2015 trädde Jon Pettersson in och tog sig an ordföranderollen och i julas aviserade han att han gärna såg att han blev avlöst av någon lämplig person. Med anledning av nuläget tänkte han om och sade att han kunde tänka sig att fortsätta med uppdraget. Likaså omvaldes vår sekreterare sedan 2015, Hans Gyllenbäck-Berg. Styrelsen fick dock en förändring. Peter Stoltz har varit vår kassör sedan 2013 och han har utfört sitt uppdrag klanderfritt. Då har också är engagerad som som ordförande och huvudtränare i en karateklubb räcker inte tiden riktigt till för honom. Till ny kassör valdes Jonas Wilson-Stoltz och vi är fast förvissade att han kommer att sköta sitt uppdrag minst lika bra som sin släkting och tidigare kassör Peter Stoltz.

Coronaviruset har medfört en del förändringar. Dels kommer vi inte att anordna några publika evenemang. Istället siktar vi fullt på att lyfta vår historia, vårt språk och vår kultur. Dels i projekt som vi nu driver eller är del av och dels genom kommande projekt som vi har sökt. I ett par projekt har vi fått till stånd samarbeten med två museum, Hälsinglands museum i Hudiksvall och Stockholms Stadsmuseum. I ett av projekten kommer vi att synliggöra våra kvinnor i ett historiskt perspektiv. Att våra kvinnor både har deltagit i och i bland stått för hela familjens försörjning är något som är okänt för de flesta. Vi kommer därför att satsa på att lyfta våra anmöders ansträngningar och ge dem det erkännande de förtjänar. Vad rör boxningsprojektet Romaniteams så har vi även här tvingats till flera förändringar. Det är ju inte precis så lämpligt att träffas och syssla med boxningsträning i nuläget. Vi har därför fokuserat på nätverkande och att synliggöra projektet på de bästa sätt vi kan – genom direkta kontakter med de våra. Det har blivit väldigt många och väldigt långa men trevliga samtal med många trevliga människor. Vi har redogjort för ingående för projektet i sig och vilka målsättningar vi har och vilka vinster boxningsträningen ger för den som är aktiv. Vi ser nu fram emot en riktig ketchup-effekt så snart pandemin är över. Tills dess ta väl hand om er och utsätt varken er själva eller andra för onödiga risker.

/ Styrelsen Frantzwagner Sällskapet