+468 35 35 99 info@romaniteams.com

Kommande nummer av tidskriften Drabbrikan innehåller en mängd unika forskningsresultat. Läs en av dessa artiklar redan nu. I Nordiska museets samlingar har Sebastian Casinge kanske hittat ett föremål som kan kopplas till Anna Maria Adamsdotter, den tidigaste dokumenterade romanitalande kvinnan i Sverige. Föremålet kan i så fall kanske det äldsta kända föremålet med romsk koppling i Europa.