+468 35 35 99 info@romaniteams.com
  • Sedan SARS-epidemin har läkaren och coronavirusforskaren John Nicholls i Hongkong funderat över risken för en global pandemi.
  • Nicholls vill ta fram ett universellt test som kan avgöra vilka som redan har tillfrisknat från smittan.
  • Hör Hanna Sahlbergs reportage.