+468 35 35 99 info@romaniteams.com

I dessa besvärliga tider i landet så försöker vi ändå i Romaniteams att hålla igång våra aktiva!

Med individuella specialprogram och specialträningar för våra elitboxare såväl som dom som är på väg in, med täta kontakter med förbund, riksförbund och klubbar och kollegor i olika delar av landet, så håller vi oss dagligen ajour med hur och vad som skall och kan göras, vad vi kan bidra med, allt utifrån de regler och normer som vi alla naturligtvis måste anpassa våra verksamheter utifrån!

Romaniteams följer givetvis detta över hela landet med all sin kraft och i dialog med alla inblandade!

/Ray och Mona Husac