+468 35 35 99 info@romaniteams.com

Just nu anpassas Romaniteams verksamhet naturligtvis efter det som pågår runt omkring oss i den lilla och den stora världen vi alla är en aktiv del av! Som fighters och boxare är vi vana att ta motgångar och utifrån dessa hitta vägar framåt✊? Rädslor är en del av vår vardag och just därför också en inarbetad källa till att vara proaktiva! Vi känner oss därför kanske lite extra stolta att deklamera; att trots den rådande pandemin så pågår det just nu snillrika kontringar på olika platser i Sverige som låter oss alla hålla det för människans och vårt projekts värdiga existens och hopp vid liv. Trots den rådande samhälleliga situationen så kan ni vänta er en stor offensiv från vår sida i aktiviter för våra deltagare! Ingenting ändras, fast platsen och aktiviteterna kommer att se lite annorlunda ut! Våra ungdomar och familjer kan lita på att vi inte backar en millimeter, men att vi också är kloka nog att erbjuda en trygg vardag för att fortsätta att förverkliga våra gemensamma föresatser på bästa sätt! Vi kommer den närmsta tiden att visa prov på alla dessa initiativ och även kommunicera om dem via våra sociala medier.

Håll helt enkelt ögonen extra öppna! Vi i Romaniteams backar aldrig för en fight oavsett var!