+468 35 35 99 info@romaniteams.com

Nu kan även skolor, fritidsgårdar, bibliotek och andra aktörer beställa Romaniteams affisch.

Vi söker olika vägar att komma i kontakt och intressera unga romer för boxningen.

För mera information kontakta Ray Husac,  ray@teamgolden.se