+468 35 35 99 info@romaniteams.com

Under den senaste tiden har Muhamed Sabani från BK Kelly/Romaniteams varit runt på en mängd skolor i syfte att hitta ingångar till samarbete. Vad som står helt klart är att boxningen skulle kunna vara ett viktigt inslag i att stötta elevers skolgång. Behoven ser lite annorlunda ut i olika områden och skolor men potentialen är stor. Intresset har också varit stort och det var därför lite extra speciellt när en skolklass från Olaus Petriskolan hade sin första träning på BK Kelly i torsdags. Det var både skratt, svett och tårar och deltagarna var märkbart tagna över det de varit med om.

BK Kelly och Romaniteams har även fört samtal med SISU i Örebro kring olika ingångar på detta tema. I boxningslokalen talar alla alltid svenska med varandra så att börja lära sig ”idrotts” svenska och under mer avspända och informella former kunna våga använda sin svenska kan för exempelvis ”nyanlända” ungdomar vara en viktig ingång till det svenska språket. I BK Kelly behandlas alla lika och får samma förutsättningar oavsett bakgrund vilket skapar både en stark gemenskap och en ömsesidig respekt mellan klubbens medlemmar. Under sådana förhållanden växer också nya sociala nätverk fram, nätverk som kan vara helt livsavgörande i en framtid. Vi som arbetar med Romaniteams har alla en stor erfarenhet av vad föreningslivet kan innebära för dess deltagare. Vi vill genom vår satsning och våra aktiviteter stärka och värna om denna oerhört viktiga del av det svenska civilsamhället.