+468 35 35 99 info@romaniteams.com
Anna Maria Adamsdotters ”formerade ben”

Anna Maria Adamsdotters ”formerade ben”

Kommande nummer av tidskriften Drabbrikan innehåller en mängd unika forskningsresultat. Läs en av dessa artiklar redan nu. I Nordiska museets samlingar har Sebastian Casinge kanske hittat ett föremål som kan kopplas till Anna Maria Adamsdotter, den tidigaste...
Ledaren i mars månads nummer av Drabbrikan

Ledaren i mars månads nummer av Drabbrikan

Ett nytt nummer av den oerhört intressanta tidsskriften Drabbrikan är på gång i dagarna. Tidsskriften ges ut av FrantzWagner-Sällskapet, som är en del av projektet Romaniteams. Vi har redan idag fått tillgång till ledaren och väljer därför att publicera denna...
László Papp en av de stora romska hjältarna

László Papp en av de stora romska hjältarna

László Papp kom kanske att bli en av den direkta efterkrigstidens mest speciella och mest hyllade idrottsmän. Hans första guld i OS 1948 i London följdes upp av ett andra i OS 1952 i Helsingfors och slutligen det för alla ungrare speciella året 1956 i Melbourne så...
Forskare i Hongkong: Ta fram universellt test

Forskare i Hongkong: Ta fram universellt test

Publicerat kl 06.42 Sedan SARS-epidemin har läkaren och coronavirusforskaren John Nicholls i Hongkong funderat över risken för en global pandemi. Nicholls vill ta fram ett universellt test som kan avgöra vilka som redan har tillfrisknat från smittan. Hör Hanna...