+468 35 35 99 info@romaniteams.com

Den tyske kompositören Johannes Brahms byggde flera av sina verk på det som kallades den ungersk-romska folkmusiken. Hans egen karriär tog på allvar fart vid 17 års ålder då han fick möjligheten att turnera med den romska violinisten Ede Reményi. Om denne violinist virtuos avger organisationen ”Europas konstnärer” i slutet av 1800-talet följande omdöme:

”Reményi anses vara en af samtidens egendomligaste violinmästare, i besittning af på en gång sin tids mest virtuosmessiga teknik och hela den eldiga, obändiga och djupt gripande inre kraften hos den ungerska folkmusiken. Han eger fingrar af stål, en ton af majestätisk styrka och bredd, en stråke mäktig att tolka de mest olikartade nyansskiftningar, från det mjukt veka till det mäktigt storslagna, och dertill ett lika originelt som fängslande temperament i sitt föredrag. Ofta följer han sin ingifvelses nycker och improviserar inför publiken, fast med en så glänsande färdighet, att auditoriet icke märker, att det är improvisation.”

När det antifascistiska mästerverket Diktatorn hade sin filmpremiär 1940 hade den legendariska scenen i barberarshoppen, ett för många förbigånget dubbelt budskap då musiken som Chaplin dirigerar just är ett av huvudstyckena i Brahms komposition, ”ungerska danser nr 5” tillägnat just Ede Reményi.

Filmen hade inte premiär i Sverige för än tre år efter nazisternas nederlag vid Stalingrad, den 19 november 1945. Rita Hayworth och Charlie Chaplin kom båda på olika sätt att vara viktiga pusselbitar i kampen mot det så kallade tredje riket under 1940-talet. Att de hade romskt ursprung är kanske mindre känt. Andemeningen i citatet ovan rörande Reményis gärning skulle lika gärna kunnat gälla Rita eller Charlie.