+468 35 35 99 info@romaniteams.com

 

Det finns mycket att säga om stadsdelen Vivalla i Örebro och den vanligaste vinklingen är tyvärr oftast olika former av negativ statistik. Vivalla har cirka 7 000 invånare varav en tredjedel är under 15 år. Vivalla är enligt polisen, ett ur brottssynpunkt problemområde som klassas som särskilt utsatt område i Sverige. På Vivallaskolan talas de en mängd olika språk och en många gånger bristande studievana i familjerna gör att andelen elever som inte tar sig vidare till gymnasiet är stor. Skolan är emellertid känd för sitt stora engagemang hos både skolledning och lärarkår. Det finns en tydlig och uppskattad ambition från skolans personal, att ständigt försöka hitta bra ingångar till dialog med eleverna och deras familjer.

Boxningsklubben Kelly och Romaniteams har nyligen inlett en storsatsning i Vivalla. Ett samarbete mellan flera viktiga aktörer såsom skola, fritidsgård, bostadsföretag och lokala näringsidkare syftar till att locka fler unga till boxningsträningen. Våra erfarenheter visar att själva träningen oftast även har en positiv inverkan på skolgång och det övriga livet. Trots vissa uppenbara brister så är Vivalla ett vackert och omtyckt område. Senare års insatser i form av renoveringar och andra satsningar på boendemiljön kanske visar vägen mot ändå ljusare tider. Romaniteams är därför stolta över att kunna vara med och bidra på olika sätt i denna utveckling.

På länslägret i Hallsta Hammar i helgen så fick Romaniteams ytterligare en medlem, Denis Iseni. Vi hälsar honom hjärtligt välkommen? På samma länsläger stod det sedan klart att både Eddie och Leo Sabani är uttagna till landslaget. Boxningsklubben Kelly och Romaniteams delar deras glädje över denna framgång tillsammans med deras familj, skolpersonal och övriga elever på Vivallaskolan. GRATTIS GRABBAR??

Vi vill också rikta ett stort tack till Örebro bostäder för att de ställt upp och bidragit med att trycka upp affischer och flygblad till Vivalla-satsningen??