+468 35 35 99 info@romaniteams.com

Romaniteams har under de senaste halvåret haft ett antal träffar med ansvariga på Stockholms Stadsmuseum och Historiska Museet. Syftet har varit att hitta ingångar till samarbete kring arbetet med att synliggöra den svensk-romska historien. På samernas nationaldag den 6 februari så samlades samer men även romer, sverigefinnar, tornedalingar, och judar på Stockholms Stadsmuseum. Även Romaniteams hade representanter på plats. Mötet var ett upptaktsmöte i syfte att hitta vägar till att synliggöra de nationella minoriteterna, deras svenska historia och kulturarv i museets verksamhet. Under aftonen senare samma dag visades ”romska berättelser”, en välgjord och mycket intressant, intervjubaserad dokumentär gjord av Stadsmuseets etnologer Minja Hjorth och Anna Hjulin. I filmen får vi på ett nära och personligt sätt ta del av fem olika romska berättelser utifrån olika erfarenheter och historiska perspektiv. I en artikelserie under våren så kommer vi att fortsätta att lyfta fram och belysa den svensk-romska historien.

Det är snart ett år sedan skådespelaren Willie Andréason gick bort vid 85 års ålder. Willie var inte bara skådespelare utan även boxningsintresserad. Han hade både tränat med boxningslegendaren Roffe Träff(hedersmedlem i Romaniteams) och även med Graham Tainton. Willie var även vän med Lennart Risberg(1935-2013) som var svensk mästare i lätt tungvikt på sin tid.

Även Willies mormor Manda(gammal och otydlig bild) var en livets fighter och upplevde mycket. Willie skrev en artikel om henne i E Romani Glinda. https://www.romaniglinda.se/images/tidningar/2004/4-2004.pdf

Manda var av släkten Qvick som tidigare hette Holmström på 1700-talet. Ett av de tidiga bevisen på romani-språkets talande i Sverige kommer från ett tillfälle då Mandas farfars farfars far Andreas Holmströms sällskap talade romani vid Rönneberga tingsrätt år 1764.
Manda härstammade i rakt nedstigande led från Jacob Frantzwagner som var en resande som levde mellan 1600-1700-talet. Hans efternamn vittnar om att romanifolket Sinti, i Tyskland och Centraleuropa, är ursprungligen samma grupp som skandinaviska resande. De har än idag samma typ av efternamn som resande i Norden bar på 1700-talet. Namn som Lagerin, Rosenberg, Detloff och Wagner.