+468 35 35 99 info@romaniteams.com

Romaniteams äntrar de västra delarna av Svedala i och med årsskiftet 2019/20 i syfte att satsa på våra romska tjejer och andra som behövs för att den svenska damboxningen ska frodas och utvecklas framledes. Vi kommer tillsammans med bland annat det svenska boxningsförbundet att initiera en mäng olika aktiviteter i syfte att nå fler av våra unga i regionen och naturligtvis även i andra regioner. Vi vet att behovet är stort och att potentialen är ändå större och erbjuder därför ett koncept av rolig, spännande och hälsosam träning och en mängd andra aktiviteter i syfte att kunna bidra till ett bra liv och en fungerande skolgång för våra deltagare. Våra kontaktpersoner i regionen är Ray och Mona Husac, personerna bakom bland annat Golden Girl och King of the Ring. Här kan du för första gången lyssna lite kort på vad de har att säga om satsningen.