+468 35 35 99 info@romaniteams.com

I Romaniteams samlas aktörer på olika nivåer i boxningssverige med ett engagemang för unga med romsk bakgrund. Vi vill genom våra aktiviteter stödja unga romers idrottsutövande och skolgång.

Läs mer om projektet & arvsfonden här

Våra partners och Samarbeten

Romaniteams samverkar med ett flertal olika aktörer både i Sverige och internationellt, samt kan i vårt nätverk erbjuda spännade och aktuella föreläsningar om romsk kultur liksom motiverande idrottsföreläsningar.  

Vi samverkar också med många boxningsklubbar i Stockholm-Gotlands distrikt och även med klubbar runtom landet. Vi har flera speciella satsningar på gång, så håll ögona öppna och kika in på hemsidan och våra sociala medier så att du inte missar nått.

Är du intresserad av att börja träna med Romaniteams,
 kontakta oss
så hjälper vi dej att hitta närmsta klubb.

Allmänna arvsfonden

Romaniteams verkar med ekonomiskt stöd av Allmänna arvsfonden. Arvsfonden bidrar till att förnya och utveckla verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

International Romani Union

International Romani Union är ett internationellt nätverk och organisation som verkar för romers rättigheter lokalt och globalt. 

FranzWagner Sällskapet

Verkar b.l.a. för att bevara det språkliga och kulturella arvet från romska anfäder, bevara och sprida en nyanserad bild av romers rättmätiga historia.

 

King of the Ring

Boxningstävling som arrangeras i Boråshallen i november vart år. 

Stockholms idrottsförbund

Företräder, utvecklar, utbildar och stödjer idrottsföreningarna i Stockholmsdistriktet, samt ledarutbildningar.

Golden Girl

Världens största amatör boxningstävling för kvinnor som arrangeras i Boråshallen i februari vart år. 

Svenska Boxningsförbundet

SBF ansvarar för, och driver föreningarnas gemensamma intressen, behov och önskemål på alla nivåer i landet.

Föreläsare:

Jon Pettersson, Frantz Wagnersällskapet: 

SVENSK-ROMSK HISTORIA – Föreläsning om romernas historia i Sverige. När olika romska grupper kom till landet. Hur livet för romerna i Sverige sett ut under dess 500-år i landet. Romernas levnadsförhållanden och yrken, m.m. 

ROMANISPRÅKENS UTVECKLING –  Föreläsning om romani chibs mångfald och olika utveckling. Vilka är romanispråkens olikheter och likheter? Var befinner sig olika romanispråk på språkkartan? Är romani chib ett språk? Hur har romani i Sverige och Skandinavien påverkats under sina 500-år i landet. Vilka faktorer har påverkat romani-språkets utveckling i Sverige.  Läs mer här. 

Elina Ottosson, diplom-mästarinna i boxning samt mäklare

Elina Ottosson fick i tonåren flera diagnoser, b.l.a. dyslexi och ADD men träningen och boxningen motiverade henne att kämpa på i skolan och sedan vidareutbilda sig. Idag jobbar hon som mäklare och föreläser om idrottens kraft att motivera till personliga framgångar och livskvalité innanför och utanför ringen. Vill ni veta mer, kontakta oss.

Rebecca Svensson, f.d svensk juniormästarinna i boxning och föreläsare.

Rebecka har varit  svensk juniormästarinna och har även vunnit andra titlar i boxning. Rebeccas föreläsningar vänder sig till professionella som på olika sätt arbetar med barn så som socialtjänst, HVB-hem, skola, sjukvård. 

I hennes föreläsningar tar hon med er på en resa genom sin uppväxt och med hjälp av bilder och dokumentation gör hon nedtramp i olika händelser som påverkat henne och hennes uppväxt. Hon pratar om hur det är att vara barn med socialtjänsten som ständig följeslagare.  Hur det är att växa upp med en missbrukande förälder och hela tiden leva med osäkerheten av att inte veta vad som kommer hända härnäst.  Rebecca erbjuder även workshops. Läs mer på hennes hemsida. 

contact us

Project manager:

+ 46 (0)8 35 35 99