+468 35 35 99 info@romaniteams.com

I Romaniteams samlas aktörer på olika nivåer i boxningssverige med ett engagemang för unga med romsk bakgrund. Vi vill genom våra aktiviteter stödja unga romers idrottsutövande och skolgång.

Ett Arvsfondsprojekt, läs mer härRomaniteams Training camp sommar 2020

Tillsammans vill vi utgöra en stark och positiv kraft 

Romanitems består av; boxare, tränare, ledare, föräldrar, tävlingsarrangörer, funktionärer, läkare, jurister, historiker, forskare, tävlingsledare, med mera. Tillsammans vill vi utgöra en stark och positiv kraft i utvecklingen av den svenska boxningsscenen och locka fler unga romer till våra aktiviteter.

I vår verksamhet kommer vi bland annat att lyfta fram levnadsöden och händelser från den svensk-romska historien och naturligtvis även rikta strålkastarna mot våra vardagshjältar i samtiden. Vårt övergripande mål är att stärka deltagarnas hälsa och framtidstro och genom det ge dem bättre förutsättningar att fullfölja sina studier och göra positiva livsval.

[insta-gallery id=”1″]

senaste aktuellt

Anna Maria Adamsdotters ”formerade ben”

Anna Maria Adamsdotters ”formerade ben”

Kommande nummer av tidskriften Drabbrikan innehåller en mängd unika forskningsresultat. Läs en av dessa artiklar redan nu. I Nordiska museets samlingar har Sebastian Casinge kanske hittat ett föremål som kan kopplas till Anna Maria Adamsdotter, den tidigaste...

Ledaren i mars månads nummer av Drabbrikan

Ledaren i mars månads nummer av Drabbrikan

Ett nytt nummer av den oerhört intressanta tidsskriften Drabbrikan är på gång i dagarna. Tidsskriften ges ut av FrantzWagner-Sällskapet, som är en del av projektet Romaniteams. Vi har redan idag fått tillgång till ledaren och väljer därför att publicera denna...

Goda nyheter för Botkyrka BK, stödpaket till Botkyrkas föreningsliv!

Goda nyheter för Botkyrka BK, stödpaket till Botkyrkas föreningsliv!

Många föreningar har tvingats ställa in aktiviteter och evenemang på grund av coronaviruset. Det har skapat en oro för de ekonomiska konsekvenser som detta får för det lokala föreningslivet. Botkyrka kommun är mån om att föreningarna ska stå fortsatt starka när...

KONTAKTA OSS

Projektledning:

+ 46 (0)8 35 35 99