+468 35 35 99 info@romaniteams.com
8 April 2020

8 April 2020

Nästa år så är det 50 år sedan romernas internationella dag den 8 April instiftades till minne av den första romska världskongressen som hölls i London (7–12 april) 1971. På grund av den svåra situationen i Sverige och resten av världen beslutade vi för några veckor...
Anna Maria Adamsdotters ”formerade ben”

Anna Maria Adamsdotters ”formerade ben”

Kommande nummer av tidskriften Drabbrikan innehåller en mängd unika forskningsresultat. Läs en av dessa artiklar redan nu. I Nordiska museets samlingar har Sebastian Casinge kanske hittat ett föremål som kan kopplas till Anna Maria Adamsdotter, den tidigaste...
Ledaren i mars månads nummer av Drabbrikan

Ledaren i mars månads nummer av Drabbrikan

Ett nytt nummer av den oerhört intressanta tidsskriften Drabbrikan är på gång i dagarna. Tidsskriften ges ut av FrantzWagner-Sällskapet, som är en del av projektet Romaniteams. Vi har redan idag fått tillgång till ledaren och väljer därför att publicera denna...